** ประกาศ **

เนื่องจาก Webboard เดิม ไม่มีระบบ Security ที่เพียงพอ ทำให้เกิดการถล่มด้วย Spam เป็นจำนวนมากจน Server ต้องทำจดหมายเตือน เพื่อขอให้มดจัดการระบบให้มี Security ที่ดีกว่านี้

ดังนั้นมดจึงขอลงระบบ Webboard ใหม่ที่จำเป็นต้องให้สมัครสมาชิกในครั้งแรก เพื่อเป็นการป้องกัน Spam ได้ดีที่สุด
แต่ทั้งนี้ Webboard ใหม่ ไม่สามารถนำข้อมูลของเว็บบอร์ดเก่ามาใช้ได้ค่ะ ซึ่งมดจะยังเก็บข้อมูลของ Webboard เก่าเอาไว้อยู่
เผื่อสมาชิกท่านใดต้องการ Search หาข้อมูลเก่า ๆ นะคะ

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ลิงค์สำหรับเว็บบอร์ดใหม่
ลิงค์สำหรับเว็บบอร์ดเก่า - กระดานพูดคุย (อ่านได้อย่างเดียว)
ลิงค์สำหรับเว็บบอร์ดเก่า - Gallery Board(อ่านได้อย่างเดียว)

 

 

ขอสงวนสิทธิ์ข้อความทั้งหมดภายในเว็บไซค์นี้ค่ะ Copyright by http://www.plan4swiss.com