รวมลิงค์ที่จำเป็น

การเดินทาง

ที่พัก

เว็บไซท์ภูเขา (บางเว็บเช็คสภาพอากาศได้)

เช็คสภาพอากาศ

  • http://www.meteoschweiz.admin.ch สามารถเช็คลึกแต่ละเมืองได้ โดยเข้าไปทางเมนู Detailed forcast > Local forcasts
    ชื่อเมืองที่ต้องการเช็คลงไปในช่องว่าง โปรแกรมจะแสดงผลสภาพอากาศในอีก9 วันข้างหน้า
  • http://www.meteonews.ch เลือก “Local Weather” แล้วเลือกเมืองที่ต้องการ
  • http://www.wetteronline.de (ไม่มีภาษาอังกฤษ) พิมพ์ชื่อเมืองในช่องว่างด้านบน “Das Wetter in” แล้วกดปุ่ม Go
    ทั้งนี้การเช็คยอดเขานั้นไม่สามารถเช็คได้ ให้ใส่เมืองที่ใกล้ที่สุด เช่นยอดเขาJungfrau ให้เช็คเมือง Grindelwald หรือWengen

 

ขอสงวนสิทธิ์ข้อความทั้งหมดภายในเว็บไซค์นี้ค่ะ Copyright by http://www.plan4swiss.com