ขอแยกหัวข้อ เรื่องวีซ่า ออกจากข้อมูลสำหรับการเตรียมตัว ทั้ง ๆ ที่น่าจะอยู่ในหัวข้อเดียวกัน
อันก็เนื่องมาจากว่า ข้อมูลสำหรับวีซ่านั้นเยอะ เกินกว่าที่จะใส่ไปไว้ในหน้าเดียวกัน เพราะมีทั้งเรื่อง

 

 


เช็งเก้นวีซ่าคืออะไร และสวิสอยู่ในกลุ่มเช็งเก้นหรือไม่

เช็งเก้นวีซ่า (Schengen Visa) เกิดขึ้นเมื่อครั้ง ประเทศน้อยใหญ่ในยุโรปรวมตัวกันตั้งขึ้นเป็นสหภาพยุโรป (EU) ซึ่งตกลงจะใช้กฎหมาย/ข้อตกลงบางอย่างร่วมกัน รวมไปถึงสกุลเงินที่ตอนนี้ เกือบทุกประเทศในสหภาพใช้คือ สกุลเงินยูโร (Euro) และอีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้การท่องเที่ยวง่ายขึ้น ก็คือเช็งเก้นวีซ่า ที่อนุญาติให้ผู้ถือวีซ่าที่ออกให้จากประเทศใดก็ได้ในกลุ่ม สามารถเดินทางครอบคลุมได้หมดในกลุ่มประเทศเช็งเก้น

ประเทศสวิตเซอร์แลนด์นั้น ไม่ได้อยู่ในกลุ่มสหภาพยุโรป แต่ขอเข้าร่วมเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องการท่องเที่ยวก็คือ ขอเข้ากลุ่มเช็งเก้นเท่านั้น ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2008 เป็นต้นมา ทำให้ตั้งแต่นั้นสวิสเซอร์แลนด์ คือสมาชิกพิเศษในกลุ่มเช็งเก้น มีผลเทียบเท่าประเทศอื่น ๆ ในกลุ่มเช็งเก้น เกี่ยวกับวีซ่าทุกประการ สิ่งที่สวิตเซอร์แลนด์ยังแตกต่างจากประเทศอื่น ๆ ในกลุ่มสหภาพยุโรปก็คือ สวิตเซอร์แลนด์ ยังคงใช้สกุลเงิน ฟรังซ์ และไม่ได้ใช้กฎหมายหรือใช้ข้อตกลงเดียวกันกับสหภาพยุโรป

สรุปว่า สวิตเซอร์แลนด์ออกวีซ่าเป็นเช็งเก้น ทำให้วีซ่านี้สามารถเที่ยวประเทศอื่น ๆ ในกลุ่มเช็งเก้นได้ ในกรณีที่คุณต้องการเดินทางไปหลาย ๆ ประเทศในกลุ่มเช็งเก้น หลักการในการขอวีซ่านั้น ให้ดูว่าคุณจะเดินทางไปพำนักที่ประเทศไหนในกลุ่มนานที่สุด ก็ให้ไปทำเรื่องยื่นคำร้องขอวีซ่าที่สถานทูตนั้น

มดมีแผนที่ที่แสดงเกี่ยวกับประเทศในกลุ่มสมาชิกเช็งเก้นมาให้ดูกันด้วยค่ะ


 

เอกสารในการขอวีซ่ามีอะไร และต้องทำอย่างไรบ้าง

การขอวีซ่า ประเภทท่องเที่ยว เพื่อเข้าประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (คัดลอกมาจากเว็บไซท์ของ Swiss Embassy) ผู้มีความประสงค์จะยื่นขอวีซ่า ต้องโทรเพื่อทำการนัดที่เบอร์ 1900 222 340 (นาทีละ 9 บาท) วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.00-20.00 น.(พย-กพ 8.00-17.00) เว้นวันหยุดราชการ สืบเนื่องจากที่สวิตเซอร์แลนด์ เข้าร่วมกับกลุ่มเช็งเก้น ทำให้การพิจารณาวีซ่าต้องใช้เวลามากขึ้นกว่าเดิม จึงปล่อยคิวให้ขอวีซ่าได้น้อยกว่าเดิม ดังนั้นโปรดวางแผนไปยื่นเรื่องขอวีซ่าแต่เนิ้น ๆ โดยในวันนัดผู้ขอต้องยื่นหลักฐานดังต่อไปนี้ด้วยตนเอง

 • แบบคำร้องที่กรอกและลงลายมือชื่อโดยสมบูรณ์โดยผู้ยื่นคำร้อง
 • สำหรับเด็กอายุไม่ถึง 18 ปี ให้พ่อแม่ยื่นแบบคำร้องได้โดยตัวเด็กไม่ต้องมา การกรอกคำร้องของเด็ก ให้กรอกเหมือนของผู้ใหญ่ แต่ช่องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย ให้ใส่ Parents และให้เซ็นต์ชื่อทั้งพ่อและแม่ หากพ่อหรือแม่เดินทางไปกับลูกแค่คนเดียว ต้องมีหนังสือยินยอมของพ่อหรือแม่คนที่ไม่ได้เดินทางไปด้วย โดยหนังสือนี้ต้องไปทำที่ว่าการอำเภอ
 • รูปถ่ายปัจจุบันขนาด 2 นิ้ว 1 ใบ (ฉากหลังสีขาวเท่านั้น)
 • หนังสือเดินทาง ซึ่งหลังจากเยือนสวิสฯแล้วยังต้องมีอายุใช้งานไม่ต่ำกว่า 3 เดือน และ สำเนาหนังสือเดินทาง 1 ฉบับ
 • หลักฐานสำรองเที่ยวบิน ระบุวันเดินทางไปและกลับ (**ห้ามซื้อตั๋วก่อนได้รับวีซ่า**)
 • ต้นฉบับหนังสือรับรองการทำงานของผู้ยื่นคำร้อง (สำหรับนักเรียน นักศึกษา : หลักฐานแสดงการศึกษา เช่น หนังสือรับรองสถานภาพนักเรียน นักศึกษา)
 • หลักฐานการเงินของผู้ยื่นคำร้องซึ่งแสดงว่าสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในระหว่างการพำนัก
  ในสวิสเซอร์แลนด์ได้ คือ สมุดคู่ฝากเงินธนาคารของผู้ยื่นคำร้องอย่างน้อย 6 เดือนขึ้นไปพร้อมสำเนา
 • ประกันการเดินทาง ซึ่งขอให้เช็คจากไฟล์นะคะ ในนั้นจะเป็นรายชื่อบริษัทประกันทั้งหมดที่ทางสถานทูตรับรอง และมีวงเงิน 1.5 ล้านขึ้นไป ซึ่งต้องเป็นประกันที่คุ้มครองทั้งทวีปยุโรป ไม่ใช่แค่สวิสอย่างเดียว
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่า 2,900 บาท รับเฉพาะเงินสดเท่านั้นต้องเตรียมเงินไปให้พอดี (** ราคาอาจเปลี่ยนแปลง โปรดโทรเช็ค **)
 • สถานฑูตสวิสฯ ตั้งอยู่บนถนนวิทยุ ใกล้กับทางฝั่งของแยกเพชรบุรีค่ะ มาทางรถไฟฟ้าก็ลงสถานี เพลินจิต แล้วเดินขึ้นมาทางแยกถนนเพชรบุรี นิดเดียวค่ะ
 • โทรศัพท์ 0 2254 4596
 • เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 11.30 (เว้นวันหยุดราชการ)
 • Website : http://www.eda.admin.ch/bangkok

แบบฟอร์ม และตัวอย่างการกรอก

มดได้ทำตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่า โดยมีคำอธิบายเป็นภาษาไทยไว้ให้นะคะ หากต้องการดูภาพใหญ่ สามารถกดคลิ้กที่ภาพเล็กได้เลยค่ะ สำหรับแบบฟอร์มสามารถ โหลดและกรอกผ่าน PDF ไฟล์ได้ที่ลิงค์นี้นะคะ http://www.bfm.admin.ch/bfm/en/home/themen/einreise/visumantragsformular.html


ถ้าหากใครต้องการจะ Download แบบฟอร์มและตัวอย่างการกรอก สามารถคลิ้ก Download ไฟล์ Allaboutvisa.zip ขนาด 1.6 Mb ด้ที่นี่ค่ะ (update 15.12.2011)


 

รายชื่อบริษัทประการเดินทางที่ทางสถานทูตรับรอง

Phatra Insurance
252 Rachadaphisek Road
Huaykwang, Bangkok 10310
Tel.: 02-290 3333
Fax: 02-2762033
www.phatra.com
mailto:info@phatra.com

ALLIANZ C. P. General Insurance
313 C. P. Tower, 19th Floor Silom Rd.
Bangrak, Bangkok 10500
Tel.: 02 638 9000 Fax: 02-638 9030
And authorized Sales Agents
UPA Health Insurance
9th Floor, Q-House Convent Building
38 Convent Road, Silom
Bangrak, Bangkok 10500
Tel.: 02-234 7755, 02-234 7680-87 ext. 730, 707
Fax: 02-632 0678
www.bupathailand.com

CHAO PHAYA INSURANCE Co.
3675 Krungthai Tractor Building
Rama 4 Road,Prakhanong, Klongtoey
Bangkok 10110
Tel.: 02-661 3355
Fax: 02-661 3774
www.cpyins.com
mailto:chaophaya@cpyins.com
Bangkok Insurance Public Company Ltd.
Bangkok Insurance Building
25 South Sathorn Road
Bangkok 10120
Tel.: 02-677 3777, 02-285 8888
Fax: 02-677 3737, 02-677 3748-49
CHUBB Insurance Co. Ltd.
16th Fl., Thaniya Plaza
52 Silom Road
Bangrak, Bangkok 10500
Tel 02 231 2640/2652, Fax 02 231 2651
www.chubb.com
ASSIST – CARD /Universal Travel Link
& Services Co.
184/105 19th Fl. Forum Tower
Rachadaphisek Road Huaykwang, Bangkok
10320
Tel.: 02-645 4005 Fax: 02-645 3541
www.visitasian.com
mailto:assist-card@visitasian.com
The NAVAKIJ INSURANCE
PUBLIC COMPANY
100/50-55, 90/4-6, 26th Fl. Sathorn Nakorn
Bldg
North Sathorn Road, Silom, 10500 Bangkok
Tel 02 636 7900
Fax 02 6367999
www.navakij.co.th
2/2
Mondial Assistance (Thailand) Co.,Ltd.
29th Floor, Thanapoom Tower,
1550 New Petchburi Road
Makasan, Rajthevi, Bangkok 10400
Tel.: 02-305 8512
Fax: 02-305 8532
mailto:fastlane@mondial-assistance-thailand.com
www.mondial-assistance-thailand.com

Thai Health Insurance Co. Ltd
121/89 R S Tower Buiding, 31st Fl.
Ratchadasaphisek Rd, Ding Daeng
Bangkok 10400
Tel. 02 642 3100
Fax 02 246 9803
mailto:kamthorn@thaihealth.co.th
www.thaihealth.co.th

Travek Service Department
The New Hampshire Insurance
21st/23rd Floor, Siam Tower
989 Rama I Road
Pathumwan District
Bangkok 10330
Tel.: 02-649 1309-15-6
Fax: 02-649 1354-5
LMG Pacific Healthcare
Room 1206, 12th Floor
Liberty Square Building, 287 Silom Rd.
Bangrak, Bangkok 10120
Tel.: 02-6311 582 - 4
Fax: 02-6311580
www.lmgpacifoc.com
mailto:sales@lmgpacific.com

IAG Insurance (Thailand) Ltd. - NZI
24th Floor, Thanapoom Tower
1550 New Petchburi Road
Makkasan, Rajthevi, Bangkok 10400
Tel.: 02-207 0266-85
Fax: 02-207 0575-76
www.iag.co.th, www.nzi.co.th
AXA Insurance Public Co.,Ltd.
Lumpini Tower, 23rd Floor
1168/67 Rama 4 Road, Sathorn, Bangkok
10120
Tel 02 679 7600
Fax 02 2856383
www.axa.co.th
mailto:axathai@axa-insurance.co.th
MSIG Insurance (Thailand) Co., Ltd.
MSIG Building (8th floor)
1908 New Phetchburi Road
Bangkapi, Huay Kwang
Bangkok 10310
Tel 02 319 1199
Fax 02 369 1741
www.msig-thai.com

Muang Thai Insurance Co., Ltd.
252/79, 81-84 Muang thai-Phatra
Complex Tower 2 10-12-Fl.,
Rachadaphisek Rd., Huaywang, Bangkok
10310
Tel. 02-665 4067, Fax: 02-665 4166-71
Call Centre: 02-665 4110-3
www.mtins.com
Hotline: 1484

ACE Insurance Ltd.
Level 8, Abdulrahim Place
990 Rama IV Road, Silom
Bangrak, Bangkok 10500
Tel 02611 4040
Fax 02636 1082
www.ace-ina.com

DHIPAYA Insurance
63/2 Rama 9 Rd,
Huay Kwang, Bangkok 10310
Tel 02 248 0059 Ext. 2079,2080
Fax 02 643 9495
www.dhipaya.co.th
Thaivivat Insurance Public Company Ltd.
Thaivivat Insurance Building 71
Dingdaeng Road, Samsen Nai
Phaya Thai, Bangkok 10400
Tel 02 644 6400
Fax 02 248 4975
www.thaivivat.co.th
mailto:info@thaivivat.co.th
Nam Seng Insurance Public Company
Ltd.
767 Krungthep-Nonthaburi Road
Bangsue, Bangkok 10800
Tel 02 911 4567
Fax 02 911 4477
mailto:email@namsengins.co.th
The Deves Insurance Public Co. Ltd. Tel 02 670 4444 ext. 8282
97, 99 Deves Insurance Building, Fax 02-629 2261
Ratchadamnoen, Klang Avenue, Bonwomnives, mailto:rujikarn@deves.co.th
Phranakom, Bangkok 10200 www.deves.co.th
Bangkok, 26.01.2009

  

ขอสงวนสิทธิ์ข้อความทั้งหมดภายในเว็บไซค์นี้ค่ะ Copyright by http://www.plan4swiss.com